Biosun Öronljus Traditional 1 par

I Lager
140,00 kr
Öronljus i förpackning.

Öronljusen fungerar på rent fysikalisk väg. Ett lätt undertryck (skorstenseffekt) i förening med luftvibrationerna iÖronljuset till följd av lågans rörelser utsätter trumhinnan för en mjuk massage. Detta skapar en angenäm känsla av värme och en tryckutjämning som upplevs som ”befriande” i området runt öron, panna och bihålor. Denna fysikaliska effekt upplevs ofta subjektivt som en välgörande tryckminskning och smärtlindring främst i öronen och huvudet, och för det mesta redan omedelbart efter behandlingen. Spontant kan detta också leda till en mera obehindrad näsandning och en förbättrad luktförmåga, även om näsan innan varit tilltäppt.

Dessutom har hela ceremonin en underbart avslappnande verkan. En djup känsla av trygghet och lycka som man endast sällan får uppleva!'

Anvisningar:

Rummet får inte vara dragigt och lågan måste alltid brinna lugnt. Håll dig varm med en filt och det är bäst att ligga i ett bekvämt sidoläge. Lägg en kudde under huvudet och håll huvudet så, att hörselgången pekar lodrätt uppåt.

Till skydd för håret och kläderna kan någon annan hjälpa med att  täcka området runt ljuset med en duk. När förberedelserna är klara tänd ett Öronljus i änden utan text, och för ljusets andra ände lodrätt in i din yttre hörselgång. Detta sker med en lätt vridning och ett lätt tryck, så att ljuset sluter tätt vid sidorna. Placeringen är korrekt när du kan höra det behagliga knastrandet och suset från lågan.

Under hela behandlingen håll ljuset fast, och ser till att inget hår kommer i närheten av lågan. Öronljuset skall givetvis alltid tändas i den ände där det inte finns någon text. Denna ände befinner sig mitt emot det isatta säkerhetsfiltret. När ljuset brunnit ned till en nivå c:a 1 cm ovanför det röda markeringsstrecket runt ljuset måste återstoden av ljuset försiktigt tas ut ur örat med en lätt vridning, och släckas i vattenglaset.

Båda öronen skall behandlas: I princip måste alltid båda öronen i tur och ordning behandlas med var sitt Öronljus. När behandlingen är klar, avlägsnar Din partner försiktigt eventuella kondensatrester på de små håren i den yttre hörselgången.

Efterföljande vila: En viloperiod på c:a 15–30 minuter efter behandlingen inverkar synnerligen gynnsamt på behandlingen. Även under denna fas av behandlingen kan Du lyssna på stillsam avspänningsmusik och njuta av doften från välluktande essenser.

Lagra alltid Öronljusen torrt och svalt i den förslutningsbara förvaringspåsen.

Mer information:
VarumärkeBIOSUN
EAN/GTIN4029338556665